HALLIN SÄÄNNÖT JA VUOKRAUSEHDOT

1. SIISTEYS

Saat hallin aina puhtaana käyttöösi, joten jätäthän sen myös puhtaana seuraavalle käyttäjälle. Älä jätä roskiasi tai tavaroitasi halliin. Puhdista öljyjäljet ja tahrat lattiasta ennen vuokrauksen päättymistä. 

2.VARATTU AIKA

Poistuthan hallista varauksesi päätyttyä, jotta seuraava asiakas pääsee halliin ajoissa. Jos tarvitset lisäaikaa, soita meille p.040 8091411. Voit tarvittaessa saada lisäaikaa, jos peräkkäistä varausta ei ole tulossa.  

3. ONGELMAJÄTTEET

Valutathan öljyn omaan säiliöösi tai hallissa olevaan keräilysäiliöön, me huolehdimme kierrätyksestä. Öljyjen valuttaminen lattiakaivoon on ehdottomasti kiellettyä.

4. HALLI JA NOSTO-OVI

Älä koskaan pidä autoasi käynnissä hallissa hallin oven ollessa suljettuna, sillä poistoilmapumppu ei poista pakokaasuja riittävän tehokkaasti. Auton käyttämisestä suljetussa tilassa aiheutuu hengenvaara tilassa oleville ihmisille. Ethän pidä tallin ovea auki talvisaikaan.

5. AUTONOSTIN JA MUUT TYÖVÄLINEET

Tutustu aina nostimen käyttöohjeisiin ennen käyttöä. Nostimen ja kaikkien muiden työlaitteiden käyttö on aina käyttäjän omalla vastuulla. 

6. KIELLETYT TYÖT HALLISSA

HALLISSA EI SAA TEHDÄ TULITÖITÄ, RUISKUMAALAUSTA JA – MASSAUSTA

Asiakkaan tulee tutustua kaikkien laitteiden ja erityisesti nosturin turva- ja käyttöohjeisiin. Asiakas saa käyttää nosturia ja kiinteistöä ainoastaan niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, noudattaen niiden turva- ja käyttöohjeita. Asiakas vastaa työturvallisuus ynnä muiden määräysten noudattamisesta.

7. KÄYTTÄJÄN JA PALVELUN TARJOAJAN VASTUUT JA KORVAUSVELVOLLISUUS

Asiakas vastaa kaikista aiheuttamistaan välillisisttä ja välittömistä vahingoista ja kustannuksista, joita aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle, hänen toimintansa johdosta. Asiakas vastaa yksin nosturin, koneiden ja työkalujen käytöstä vuokra-aikana, eikä palveluntarjoaja ole niistä vastuussa.

Palvelun tarjoajan vastuu rajoittuu välittömiin vahinkoihin, jotka johtuvat nostimen tai muun työkoneen rikkoitumisesta, jos työkonetta on käytetty ohjeiden mukaan. Palveluntarjoajan korvausvastuu rajoittuu aina korkeintaan maksetun vuokran määrään.

Asiakas on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalle aiheuttamansa vahingot, jotka koskee kiinteistöä sekä kiinteää ja irtainta omaisuutta. Asiakkaalta veloitetaan myös vahingon korjaamiseen käytetty työaika.

Asiakkaan tulee siivota hallissa ja sen ympäristössä omat jälkensä ja laittaa nesteet niille erikseen määrättyihin astioihin.

8. SOPIMUSEHTOJEN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN

Sopimusehdot ovat voimassa 1.1.17 alkaen toistaiseksi. Palveluntarjoaja voi muuttaa ehtoja siitä erikseen ilmoittamatta.

9. KAMERAVALVONTA

Hallissa on tallentava kameravalvonta. Tallenteita käytetään ainoastaan riita- ja rikostapauksissa.

HALLISTA LÄHTÖ 1-2-3-4:

  1. Siivoa kaikki tavarasi ja roskasi mukaasi.
  2. Pese mahdolliset öljytahrat lattiasta pesuaineella.
  3. Puhdista lattia lopuksi letkulla ja lattiaharjalla.
  4. Ilmoita aina heti puutteista tai korjaustarpeista. 
  5. Laita kaikki työkalut niille tarkoitetuille paikoille takaisin

VUOKRAUKSEN YLEISET EHDOT LÖYDÄT TÄÄLTÄ

Maksut:

Siivoamattomasta hallista perimme siivoukseen käytetyn ajan mukaisen maksun kuitenkin vähintään 50€ (50€/tunti) + mahdolliset muut kulut.

Halliin jätetyistä roskista perimme kierrätysmaksun 50€ ja kuljetusmaksun kaatopaikalle 50€

Öljynerotuskaivon ylimääräinen tyhjennys 150€